Αύριο η τελευταία μέρα για την υποβολή καταστάσεων προμηθευτών για όλα τα ΑΦΜ

Υπενθυμίζεται ότι λήγει αύριο 30/11/2012  η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών/Προμηθευτών (Δ1, Δ2) για όλους τους υπόχρεους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Μεταβείτε στο ΤΑΧΙΝΕΤ

Comments are closed.