ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
-Χειρουργός οδοντίατρος
-Διεύθυνση οδοντιατρείου : Μητροπόλεως 7 – Βέροια
-Τηλέφωνο οδοντιατρείου : 2331061787
-Ωράριο οδοντιατρείου : καθημερινά  9:30 – 12:30  και 17:30 – 20.00