ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-Οδοντιατρος – Εμφυτευματολόγος
-Διεύθυνση οδοντιατρείου : Βαλαωρίτου 2 – Καλαμάτα
-Τηλέφωνο οδοντιατρείου : 2721023024