Διακήρυξη θέσεων της Ο.Α.Π 2015

ελληνικη-οδοντιατρικη-ομοσπονδια-logoΠροκειμένου η ΕΟΟ να διαδραματίσει τον καθοδηγητικό της ρόλο, εφόσον εφαρμόζοντας την ίδια τακτική και πολιτική δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και εφόσον συμφωνήσουμε ότι η συλλογική δράση της ΕΟΟ είναι μοιραία αναποτελεσματική τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να διερωτηθούμε τί πρέπει να αλλάξει. Θέτουμε, λοιπόν σε διαβούλευση τις παρακάτω θέσεις & προτάσεις:

1. Η ΕΟΟ θα πρέπει να επιδιώξει την ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου, του κύρους και των αρμοδιοτήτων της τόσο στον Οδοντιατρικό κλάδο όσο και στους όμορους υγειονομικούς χώρους.
*Οι αρμοδιότητες της ΕΟΟ σε θέματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να διευρυνθούν στα πρότυπα των αρμοδιοτήτων που έχουν οι αντίστοιχες ομοσπονδίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι ουσιαστικά ασκούν το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής σε αυτούς τους δύο τομείς. Ενδεικτικά, αναφέρονται θέματα είναι ο αριθμός των εισακτέων στις Οδοντιατρικές Σχολές, ο προγραμματισμός των θέσεων ειδικότητας, ο θεσμό της δια βίου επιμόρφωσης κλπ
*Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την λειτουργία του ΠΕΔΥ – ΕΣΥ – ΕΟΠΥΥ, που μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την κατάργηση των σημερινών γραφειοκρατικών δομών και ανάληψη αποφασιστικού ρόλου στην κατανομή των πόρων. Ειδικότερα:
i. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον ΕΟΠΥΥ είναι επιτακτική η:
*ανάγκη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Γ.Σ. και την αιγίδα της ΕΟΟ
*άμεση υλοποίηση των εκκαθαρίσεων για τα οφειλόμενα από τον ΕΟΠΥΥ ποσά
ii. Για τους εμμίσθους συναδέλφους, ασχέτως βαθμίδας του ΕΣΥ είναι αναγκαία η:
*διαφάνεια και αξιοκρατία στα όργανα επιλογής και αξιολόγησης των υγειονομικών
*βελτίωση της λειτουργίας του ΕΣΥ μέσα από νέες προσλήψεις για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων
*εξασφάλιση ισονομίας και ισοτιμίας στην διαδικασία αξιολόγησης όσων εντάχθηκαν στο ΠΕΔΥ, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις των οδοντιάτρων που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ σε σχέση με εκείνους που αξιολογούνται για την εξέλιξη στον κλάδο των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων τους στο ΕΣΥ με αναγνώρισή του χρόνου προϋπηρεσίας και για την ένταξη στην αντίστοιχη βαθμίδα με πλήρεις απολαβές όπως πχ πρόσβαση στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.

2. Τροποποίηση του λειτουργικού μοντέλου της ΕΟΟ
Προκειμένου να αποτελεί η ΕΟΟ το δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου θα πρέπει να αλλάξει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική, ευέλικτη και σύγχρονη. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί η ριζική και εκ βάθρων τροποποίηση του Ν.1026/1980. Πχ θα πρέπει να αξιολογηθεί η θεσμοθέτηση ενός σώματος, όπως η συνέλευση των Προέδρων λόγω του μικρού αριθμού και άρα της ευελιξίας του. Επίσης, η ΓΣ χρειάζεται να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ψηφοφοριών που θα πρέπει να υποκαταστήσουν τις ατελέσφορες σημερινές διαδικασίες. Η λειτουργία θεματικών, εξειδικευμένων επιτροπών του ΔΣ είναι αναγκαία δεδομένης της πολυπλοκότητας των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Ακόμη είναι απαραίτητη η συνεργασία της ΕΟΟ με εξειδικευμένους συμβούλους. Τέλος, η ΕΟΟ θα πρέπει να διατηρεί ενεργή την Ευρωπαϊκή και διεθνή παρουσία της.

3. Επαναπροσδιορισμός της σχέσης ΕΟΟ με το πολιτικό σύστημα.
Μέχρι σήμερα οι διοικήσεις της ΕΟΟ είτε προέρχονταν από μία παράταξη με αναφορά σε συγκεκριμένο κόμμα, είτε είχαν διαπαραταξιακό χαρακτήρα πολλαπλών αναφορών όπως την τελευταία τριετία. Με δεδομένη την σχέση αλληλεξάρτησης απώλεσαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των οδοντιάτρων γεγονός που ανατροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της αναποτελεσματικότητας των δράσεων της. Η απεξάρτηση της επιρροής των κομμάτων από την ΕΟΟ είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη μιας ισότιμης σχέσης και επωφελούς για τον κλάδο με την Πολιτεία.

4. Ασφαλιστικό Σύστημα – ΤΣΑΥ
Επείγει, εάν δεν είναι ήδη αργά να υιοθετήσουμε, μαζί με τις λοιπές Υγειονομικές Ομοσπονδίες, καθώς και να υλοποιήσουμε μέσω ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος ένα συγκεκριμένο όραμα και πρόγραμμα δράσης για το ΤΣΑΥ παρά τα δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήματα, τις αμαρτίες του παρελθόντος και τα νομοθετικά εμπόδια. Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η ανεξαρτητοποίηση του και η χαλάρωση της κρατικής εποπτείας που στραγγαλίζει κάθε εισοδηματική του δραστηριότητα. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την παραπάνω στρατηγική επιλογή θα πρέπει να επιδιωχθεί και η συμπληρωματική-προαιρετική ασφάλιση των υγειονομικών με την δημιουργία επαγγελματικού ταμείου (Ν.Π.Ι.Δ.), στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, δηλαδή του Ν.3209/11.7.2002 και των τροποποιήσεών του. Το σύνολο των δράσεων σχετικά με το ΤΣΑΥ θα πρέπει να έχουν διαρκή και εμμονική προσήλωση προς τον στρατηγικό στόχο, εάν επιθυμούμε την αξιοπρεπή συνταξιοδότησή μας.
Για το ΤΣΑΥ πρέπει να προωθηθούν άμεσα η:
*απόδοση των οφειλομένων από το Κράτος, ήτοι της τριμερούς χρηματοδότησης, των προνοιακών επιδομάτων, της αντικαταβολής συντάξεων ομογενών, της αντισταθμιστικής συμμετοχής στην κατάργηση θεσμοθετημένων εσόδων του Ν.2089/1992 κα
*αναπλήρωση των απολεσθέντων, λόγω PSI 1 & PSI 2, αποθεματικών του ΤΣΑΥ, ποσού ύψους 600.000.000€
*άμεση αντιμετώπιση της λειτουργικής του κατάρρευσης και έγκρισης του νέου οργανογράμματός του (του μόνου ΦΚΑ που δεν έχει εγκριθεί)
*άμεση κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Εφετών του Πορίσματος των ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης και των λοιπών ελεγκτικών Αρχών που το ίδιο το πόρισμα ορίζει αλλά μέχρι σήμερα βρίσκεται στο συρτάρι
*αίτηση ελέγχου της αγοράς των δομημένων ομολόγων, ποσού ύψους 45.000.000€
*αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΤΣΑΥ και αποκατάστασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
κωδικοποίηση και απλοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορά το ΤΣΑΥ, η τροποποίηση του Ν.3655/2008 και η διατήρηση ως κόρης οφθαλμού της καταστατικής νομοθεσίας, ήτοι των Ν.5945/1934 και Ν.982/1979
επιλογή των εκπροσώπων στη ΔΕ του ΤΣΑΥ & ΔΣ του ΕΤΑΑ μέσα από την ΓΣ της ΕΟΟ

5. Προώθηση συντονισμένων δράσεων & στήριξη του οδοντιατρείου.
Η ΕΟΟ θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί άμεσα προς κάθε κατεύθυνση να στηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης των Οδοντιάτρων, προκειμένου να μην καταλήξουν υπάλληλοι είτε όσων αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση είτε του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΟ πρέπει να:
*καθοδηγεί τους νέους συναδέλφους, όταν αρχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στις πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες & ανάγκες που έχουν
*αποκαταστήσει τον συμβουλευτικό ρόλο της στην Ελληνική Πολιτεία
*εφαρμόσει άμεσα το θεσμό της δια βίου επιμόρφωσης με μοριοδότηση ανά έτος όπως στην ΕΕ
*διασφαλίσει την ιδιωτική άσκηση της Οδοντιατρικής με ισοτιμία έναντι επιχειρηματικών συμφερόντων
*εισηγηθεί και να εξασφαλίσει, την ποιοτική οδοντιατρική παροχή της στις Δημόσιες δομές
*αξιολογήσει και επανακαθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο μελλοντικών εξωγενών δράσεων, όπως αυτή του οδοντιατρικού τουρισμού
*εισηγείται και αξιοποιεί επενδυτικά προγράμματα με την χρήση ιδιωτικών, εθνικών ή/και ευρωπαϊκών πόρων
*επανακαθορίσει το θεσμικό πλαίσιο της Οδοντιατρικής διαφήμισης (μελλοντικά ίσως και σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ.) με τρόπο σύγχρονο και σύμφωνα με την οδοντιατρική & ιατρική δεοντολογία
*διεκδικήσει σταθερή διαχρονικά και δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση, αντιτιθέμενη στην άνιση και καταχρηστική μεταχείριση έναντι ακόμη και των λοιπών ελευθεροεπαγγελματιών

Ο θεσμικός ρόλος της Ε.Ο.Ο. κατοχυρώνεται μέσω ανάληψης αποτελεσματικών δράσεων και οργανωτικής ανασυγκρότησης. Είναι αυτονόητο πως εάν ευαγγελιζόμαστε ένα διαφορετικό όραμα, αντί της μίζερης διαχείρισης της καθημερινότητας οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και της λειτουργίας μας.
Με απλά λόγια, όταν η Πολιτεία νομοθετεί με τον Ν.4025/2011 την ανάληψη της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και της χορήγησης των ειδικοτήτων από την ΕΟΟ το 2012, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα, οφείλουμε να ασκούμε άμεσα τα δικαιώματα μας αντί να τα μεταθέτουμε επί τριετία, εάν επιθυμούμε η Πολιτεία να μας αντιμετωπίζει σοβαρά ως συνεργάτη ή/και σύμβουλο της.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν τη συνεργασία ατόμων αδέσμευτών, ακηδεμόνευτων, χωρίς ιδιοτέλεια, ανεξαρτήτως προέλευσης και ηλικίας.
Οδοντιατρική Ανανεωτική Πρωτοβουλία

Comments are closed.