Νέα παράταση για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Με τον Ν.4329/2.6.2015 (ΦΕΚ 53 Α΄) παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση «των 100 δόσεων» (του Ν.4321)
ΜΕΧΡΙ 26.6.2015:

«Άρθρο 5
1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4324/2015 (Α ́ 44) για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν.4321/2015.»

Υ.Γ : Ευχαριστούμε τον κ. Σταθόπουλο Βασίλη (μέλος του Δ.Σ του Ο.Σ.Αττικής και της Ε.Ο.Ο) για την άμεση ενημέρωση σχετικά με την παράταση της ρύθμισης 

111

Comments are closed.