Τηλεπικοινωνιακό πρόγραμμα Vodafone

Ύστερα από επίμονες και πολύνες προσπάθειες της Ανεξάρτητης Οδοντιατρικής Φωνής ο ΟΣΑ κατέληξε σε συμφωνία με την VODAFONE για την σύναψη ομαδικού τηλεπικοινωνιακού προγράμματος.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να λάβετε από την κα Καλλιγαρίδη Δήμητρα ( εκ μέρους της VODAFONE)
6941600621

dimitra.kalligaridi@vfsales.gr

Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν επίσης και στην ιστοσελίδα του ΟΣΑ.
Δείτε τα στοιχεία του προγράμματος εδώ και εδώ