Επίδομα μητρότητας 600 € . Αφορά και οδοντιάτρους

111

για να μη χάνετε κανένα άρθρο του Dentalists κάντε like στη σελίδα μας πατώντας εδώ

Μηνιαίο επίδομα μητρότητας 150 ευρώ για 4 μήνες θα δικαιούνται και οι γυναίκες που είναι άμεσα ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο που αρχικά είχε προβλεφθεί για τις ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μη δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

• Αίτηση της ασφαλισμένης στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΕ (όπου ανήκει η έδρα της επιχείρησης).
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας. Το επίδομα θα χορηγείται εφάπαξ από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση ότι οι ασφαλισμένες πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής αυτής. Το κόστος από την εφαρμογή του μέτρου υπολογίζεται σε 1,8 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι φτάνει για να καλύψει περίπου 3.000 ασφαλισμένες για το 2015 με επιδόματα 600 ευρώ για 4 μήνες.111

Comments are closed.