Ημερίδα της ΕΟΓΜΕ «Διαφορετικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία ανωμαλιών σύγκλεισης ΙΙης τάξεως κατά Angle, εμβιομηχανική πλήρως εναρμονισμένο με τη βιολογία στόματος»

111Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ Nelson J. Oppermann
ΘΕΜΑ: «Διαφορετικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία ανωμαλιών σύγκλεισης ΙΙης τάξεως κατά Angle, εμβιομηχανική πλήρως εναρμονισμένο με τη βιολογία στόματος»

ΕΓΓΡΑΦΗ: Ελεύθερη είσοδος
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο «Stratos Vassilikos»

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Dr. Oppermann απέκτησε την ειδικότητα στην Ορθοδοντική το 1993, από την Oδοντιατρική Ομοσπονδία του Σαο Πάολο και το MSc του στην Ορθοδοντική το 2003, από την Οδοντιατρική Σχολή SL Mandic, Βραζιλία. Ο Dr. Oppermann ασχολείται με την εμβιομηχανική. Η συνεργασία του με τον Dr. Robert Ricketts και η ενασχόληση του σε διάφορες εργασίες, βοήθησε στην ανάπτυξη του αντικειμένου του. Οι γνώσεις του Dr. Oppermann στην ανάπτυξη και αύξηση του κρανιοεγκεφαλικού συμπλέγματος μαζί με την κεφαλομετρική ανάλυση του Ricketts και το διαγνωστικό του σύστημα, δίνουν μια νέα προσέγγιση στο σχέδιο θεραπείας. Επίσης συμμετέχει ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στο Σικάγο. Έκτος των ανωτέρω διακρίσεων, ο Dr. Oppermann είναι ένας δραστήριος ομιλητής, ο οποίος επισκέπτεται πολλές χώρες για να παρουσιάσει τις δημοσιευμένες εργασίες του, που βασίζονται τον τομέα της Bioprogressive θεραπείας.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

9.00 -10.30 Εισαγωγή
Κατανόηση της φυσικής σωματικής ανάπτυξης
Τέσσερις περιοχές αλληλεπίθεσης
Τάση για ανάπτυξη ανωμαλιών σύγκλεισης ΙΙης τάξεως
κατά Angle
Διαφοροποίηση μεταξύ του εύρους ανάπτυξης ανωμαλιών
σύγκλεισης ΙΙης τάξεως κατά Angle
10.30-11.00 Διάλειμμα για καφέ
11.00 -12.00 Πρώϊμη Ορθοδοντική Θεραπεία. Πόσο πρώϊμη;
Πρώϊμη προσέγγιση σε περιπτώσεις ΙΙης τάξεως κατά Angle
Wilson 3D – μηχανισμός τετραπλής έλικας
Εξωστοματικός μηχανισμός αυχενικού τύπου /εξωστοματικός
μηχανισμός ελατηρίου
12.00 -13.00 Γεύμα
13.00 -14.30 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών
Ενήλικες ασθενείς
Εμβύθινση τομέων: η εφαρμογή των βοηθητικών ορθοδοντικών
τόξων
Έλεγχος σύγκλεισης που σχετίζεται με την προσθοπίσθια θέση της κάτω γνάθου
14.30- 15.00 Διάλειμμα για καφέ
15.00 -17.00 Άπω μετακίνηση: Ενδείξεις άπω μετακίνησης άνω γομφίων
Βιομετρικό τόξο άπω μετακίνησης δοντιών / Προσωρινές συσκευές στήριξης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών
Τελικά σχόλια-Συμπεράσματα

Comments are closed.